Articles

În justiție contra Injustiție (1)

Încep prin a aminti că art. 1.1. al Codului deontologic al avocatului european statuează că, “ într-o societate întemeiată pe respect față de justiție, avocatul îndeplineste un rol special”, iar îndatoririle acestuia „nu se limitează doar la executarea fidelă a unui mandat în cadrul legii” pentru că “Avocatul trebuie să vegheze la respectul Statului de drept și a intereselor celor ale căror drepturi și libertăţi le apară”.   Prin urmare “misiunea avocatului îi impune acestuia îndatoriri și obligații multiple (uneori aparent contradictorii)”, nu numai față de client, de instanțe sau confrații săi, ci și față de public, pentru care o asemenea profesie liberală și independentă, supusă respectarii normelor pe care ea însăși şi le-a impus, este un mijloc esențial de apărare a drepturilor omului în fața Statului și a altor puteri din societate”. În virtutea statutului meu de avocat, căruia Curtea Europeană a Drepturilor Omului tocmai i-a consfintit, la începutul acestui an,  alăt
Articles récents